دوره آموزشی ریتم سازی پاپ مارکتی و 8&6

۸۸۰,۰۰۰ تومان

زمان انتشار : 20 بهمن ماه

لذت ساخت ریتم های مارکتی پاپ و 6/8

  • آموزش ریتم های 6/8 فارسی + انواع کوانتایز
  • آموزش ریتم های 6/8 بستکی و بندرعباسی + انواع کوانتایز
  • آموزش انواع ریتم های پاپ مارکتی
  • پکیج اختصاصی سمپل های مارکتی
  • نکات بیزینسی در ریتم های مارکتی (اختصاصی ناظری تیون)

ویدوهای این دوره آموزشی ، در قسمت های کوتاه به همراه تصویر مدرس منتشر میشه تا هنرجو بهترین استفاده رو از آموزش ها ببره.

  • زمان آموزش : حداقل 6 ساعت
  • تعداد ویدو های آموزشی : حداقل 20 قسمت
  • مدرس : امیرحسین ناظری
دوره آموزشی ریتم سازی پاپ مارکتی و 8&6

۸۸۰,۰۰۰ تومان

0:00
0:00